Hospice

Financiën

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. krijgt vanuit de overheid een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting en coördinatie. Dat is niet genoeg om de organisatie draaiende te houden. Fondsen, donateurs, giften, legaten of een erfenis dragen ieder jaar een substantieel bedrag bij zodat de stichting operationeel kan blijven. Meer weten over onze financiën? Klik dan op jaarverslag.

Van de gasten die opgenomen worden in ons Hospice Huis vragen wij een kleine eigen bijdrage van € 25,00 per dag als tegemoetkoming in de huishoudkosten. De wijkverpleging, nachtverpleging en de huisarts worden niet door ons gefinancierd. Zij vallen onder de Zorgverzekeringswet.

Donateur worden

Wilt u donateur worden of ons op andere wijze financieel ondersteunen, dan kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van uw naam en adres, en de reden waarom u ons benadert. Wij sturen u dan een acceptgiro en/of andere relevante informatie toe.

Alle donaties, giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom. Vaak zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt het geld overmaken op IBAN rekeningnummer: NL22ABNA0560199996, t.n.v. Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.

Klik hier voor de website van de beheerstichting van ons pand: Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10.