Hospice

Missie en Visie

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. geeft ondersteuning aan mensen die gaan sterven en aan hun naasten, bij mensen
thuis of in het Hospice Huis.

Dat doen wij met de inzet van speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers in samenwerking met professionele zorgverleners, zoals de wijkverpleging, de nachtverpleging en de huisarts.

Wij proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de zieke en zijn/haar mantelzorgers, zonder daarbij de kwaliteit van de zorg tekort te doen.

Daarom houden we, net als in de thuissituatie, ook in het Hospice Huis het huiselijke gevoel zo goed mogelijk vast.

Meer weten? Klik dan op Beleidsplan (PDF)