Hospice

Steunstichting

Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o. Naast Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is in 1993 een steunstichting opgericht.

Doel van deze steunstichting is:

1) het verwerven van middelen uit donaties, schenkingen, legaten en/of erfenissen welke worden besteed aan het Hospice, gericht op:
  • continuïteit
  • financiering van de activiteiten
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (onder meer door goede huisvesting)

2) het dekken van eventuele tekorten

3) het financieren van noodzakelijke uitgaven en/of investeringen

Bestuurlijke inrichting

Het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. levert de penningmeester en een voorzitter en vormt als zodanig de meerderheid van de leden van de steunstichting. Een derde bestuurslid is onafhankelijk lid en niet verbonden met het bestuur van het Hospice.

Gegevens Steunstichting

Heeft ANBI status

RSIN/fiscaal nummer: 804486360
Post & bezoekadres: Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ Haarlem
Namen bestuursleden: Marten Ebbenhorst (voorzitter)
Fred van Luijk (penningmeester)
Jan Schuil (secretaris)

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd en de steunstichting heeft geen personeel in dienst.
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. heeft een beleidsplan waarin de activiteiten van de steunstichting zijn opgenomen.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede een financiële verantwoording klik op jaarrekening.

Klik op statuten Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o. als u onze statuten wilt lezen.