Hospice

Ondersteuning Thuis

Onze ondersteuning thuis is er voor mensen die terminaal of pre-terminaal ziek zijn. Mensen dus, die ongeneeslijk ziek zijn en voor wie het einde op de korte of de wat langere termijn nadert.

Bij de ondersteuning die wij u thuis met onze vrijwilligers kunnen geven, kunt u denken aan:

  • Waken bij de zieke
  • Ondersteuning geven bij de dagelijkse verzorging
  • Luisteren naar en praten met de zieke en de naasten
  • Aanwezig zijn als partner, familie of vrienden even weg moeten

Wij kunnen deze hulp bieden op doordeweekse dagen en in het weekend; overdag en ’s avonds. Voor hulp ’s nachts kunt u terecht bij de reguliere of particuliere thuiszorg. De medische en verpleegkundige zorg thuis is in handen van de huisarts en de wijkverpleging

Voor de ondersteuning door onze vrijwilligers in de thuissituatie zijn we niet gebonden aan voorwaarden. U heeft géén indicatie nodig. Voor verpleging en andere vormen van thuiszorg heeft u wél een indicatie nodig.

Iedereen die op wat voor wijze dan ook betrokken is bij de zorg voor een terminaal zieke mens, kan ondersteuning thuis voor hem of haar aanvragen. Denk bij 'iedereen' aan de zieke zelf, zijn/haar naasten, maar ook aan de huisarts, de wijkverpleging, de oncologieverpleegkundige, de reguliere of particuliere thuiszorg en andere zorginstellingen.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op de telefoonnummers 023-3034343 of 023-3034345. Een van de coördinatoren maakt dan meteen een afspraak met u om op zeer korte termijn op huisbezoek te komen. Buiten kantooruren kunt u ons antwoordapparaat inspreken via dezelfde nummers. U kunt natuurlijk ook het contactformulier invullen.

Ondersteuning in het Hospice Huis

Lukt het om welke reden dan ook niet (meer) om u in de laatste fase thuis te verzorgen, dan is opname in ons Hospice Huis een mogelijkheid. Bij de duur van een verblijf in ons Hospice Huis moet u denken aan maximaal drie maanden.

Ons Hospice Huis is een huis waar

  • Elke dag onze vrijwilligers van 07.00 – 23.00 uur klaar staan
  • Wijkverpleegkundigen dagelijks zo vaak als nodig onze zieke gasten komen verzorgen of verplegen
  • De zorg ’s nachts van 23.00 – 07.00 uur in handen is van verpleegkundigen
  • We op het gebied van euthanasie (uiteraard binnen het wettelijke kader) de wensen en verlangens van onze gasten volgen.

De medische en verpleegkundige zorg is in handen van de huisarts, de wijkverpleging en de nachtverpleegkundigen.

Om voor opname in ons Hospice Huis in aanmerking te komen heeft u een zogenoemde PTZ-verklaring nodig. PTZ staat voor Palliatieve Terminale Zorg. Deze verklaring kan worden afgegeven door de specialist in het ziekenhuis of door de eigen huisarts.

Iedereen die op wat voor wijze dan ook betrokken is bij de zorg voor een terminaal zieke mens, kan opname in het Hospice Huis voor hem of haar aanvragen. Denk bij 'iedereen' aan de zieke zelf, zijn/haar naasten, maar ook aan de huisarts, de wijkverpleging, de oncologieverpleegkundige, de reguliere of particuliere thuiszorg en andere zorginstellingen.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op de telefoonnummers 023-3034343 of 023-3034345. Een van de coördinatoren maakt dan meteen een afspraak met u om op zeer korte termijn op huisbezoek te komen. Buiten kantooruren kunt u ons antwoordapparaat inspreken via dezelfde nummers. U kunt ook het contactformulier invullen.