Hospice

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers vormen ‘het kapitaal’ van het Hospice. Zij bieden, direct of indirect, hulp en ondersteuning bij terminaal zieke mensen thuis of in het Hospice Huis.

Vrijwilligers ‘aan het bed’ doen wat naaste familieleden ook zouden doen, namelijk:
 • Waken bij de zieke
 • Ondersteuning geven bij de dagelijkse verzorging
 • Luisteren naar en praten met de patiënt en naastbetrokkenen
 • Aanwezig zijn als partner, familie of vrienden even weg moeten

De vrijwilligers worden ingezet op doordeweekse dagen en in het weekend, overdag en ’s avonds, maar in de regel niet ’s nachts.
Startende vrijwilligers volgen een speciale training en worden ingewerkt door ervaren collega-vrijwilligers. Verder volgen ze aanvullende cursussen en trainingen, die onder andere worden verzorgd door onze overkoepelende organisatie, de VPTZ.
De vrijwilligers hebben regelmatig individueel overleg met de coördinatoren. Ook wordt er meerdere malen per jaar een teambijeenkomst georganiseerd.
Daarnaast zijn er vrijwilligers actief in de ondersteunende taken (koken, wassen en strijken, boodschappen, tuinonderhoud, bloemen in huis, klussen), in het bestuur en in verschillende werk- of projectgroepen.

Vrijwilliger worden

We vragen van een vrijwilliger:
 • een open houding
 • goed kunnen samenwerken
 • in staat zijn tot zelfreflectie
 • communicatieve vaardigheden
 • flexibiliteit in tijd
 • bereidheid cursussen en bijscholingen te volgen
 • inzetbaarheid van 2 (soms 3) diensten van 4 uur per week

Opleiding vrijwilligers in de zorg thuis en in het Hospice Huis

De opleiding van een vrijwilliger start met een introductiecursus van 8 dagdelen. Daarin komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals:
 • communicatie met stervenden en hun naasten
 • praktische verzorging van stervende mensen
 • euthanasiebeleid van onze organisatie
 • eigen normen en waarden en die van anderen
 • afspraken en regels

Daarnaast is er een inwerkperiode van ongeveer 6 weken in het Hospice Huis met een praktische één op één begeleiding door ervaren vrijwilligers en diverse begeleidingsgesprekken met de coördinator. De inwerkperiode kan zo nodig verlengd worden.

Na deze inwerkperiode gaat de vrijwilliger zelfstandig aan het werk in de zorg bij een stervende thuis of in het Hospice Huis.

Vrijwilliger worden?

Neem dan contact met ons op.