Nieuws

Nieuw Beleidsplan Hospice Haarlem en omstreken

Gepubliceerd op 07 oktober 2017
Op 1 november jl. werd het beleidsplan van de Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. aan de vrijwilligers gepresenteerd. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd het plan voor de jaren 2017 – 2021 met het motto Aandacht, Afstemming en Actie, toegelicht. Met elkaar willen wij de triple A-status ber...
Lees meer

Haarlems Dagblad: Dank voor Hospice in Haarlem

Gepubliceerd op 20 september 2017
‘Een warm bad’ is een uitdrukking, die wel gebruikt wordt voor een omgeving die goed voelt. Ik wil graag een bijzonder warm bad met de lezers delen: het Hospice in Haarlem aan de Zuiderhoutlaan....
Lees meer

Wijzigingen in het bestuur. Joop Peters, voorzitter

Gepubliceerd op 07 augustus 2017
Per 19 juli 2017 is Ad van de Nes afgetreden als voorzitter van het bestuur van onze stichting. In 2008 is hij het bestuur komen versterken en hij maakt, na ruim negen jaar en volgens het rooster van aftreden, plaats voor zijn opvolger....
Lees meer

Jaarstukken 2016 op de Website

Gepubliceerd op 08 juli 2017
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van ons Hospice in 2016?...
Lees meer

Ad van de Nes neemt afscheid als voorzitter

Gepubliceerd op 30 juni 2017
Eind 2007 werd ik gevraagd om voorzitter te worden van de Hospice Groep. Er is bestuurlijk veel gebeurd in de periode, dat ik voorzitter mocht zijn. De organisatie is volwassen geworden met een bestuur, dat de grote lijnen bewaakt, en een directeur, die voldoende bevoegdheden heeft om met de coörd...
Lees meer

Huis van Welkom. Ervaringen in het Hospice-huis en thuis.

Gepubliceerd op 14 juni 2017
Van 22 september tot 15 december vorig jaar verbleef Yvonne Zwemmer in het Hospicehuis aan de Zuiderhoutlaan. Ze knapte in die periode zodanig op, dat besloten werd dat ze naar huis zou gaan waar ze ondersteuning van onze vrijwilligers zou krijgen. Op 20 maart jl. is zij overleden. ...
Lees meer

Pauline Jäger directeur per 1 december 2016

Gepubliceerd op 28 juli 2016
Per 1 september 2016 zal onze huidige directeur Gabrielle Konings op eigen verzoek haar functie neerleggen. Gabrielle was gedurende 19 jaar in dienst van onze organisatie, eerst 11 jaar als coördinator en vervolgens 8 jaar als directeur. Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor de persoonlijk...
Lees meer

Zuiderhoutlaan een jaar geopend!

Gepubliceerd op 18 april 2016
Afgelopen weekend was het zover. Ons nieuwe Bijna Thuis Huis aan de Zuiderhoutlaan 10, is een jaar open. In dit jaar hebben we al vele gasten mogen ontvangen en, samen met hun naasten, de zorg kunnen geven die ze in hun laatste levensfase nodig hadden. We zijn dankbaar voor het vertrouwen wat al dez...
Lees meer

Lustrum collega's

Gepubliceerd op 18 april 2016
Op 29 maart heeft onze directeur, Gabriëlle Konings, meegewerkt aan de viering van een lustrum voor onze collega’s in Nieuwegein. De vorm was gegoten in een college-tour waarbij vijf gasten om de buurt aan tafel kwamen. De leiding van deze middag was in handen van Inge Diepman. De zaal zat goed gevuld en de onderwerpen liepen uiteen van het binden van vrijwilligers tot aan d...
Lees meer

Tuin van het Hospice

Gepubliceerd op 03 april 2016
Eind vorig jaar (2015) kregen we van een fonds geld om 1000 bollen te kopen voor onze nieuwe tuin. Een groep enthousiaste vrijwilligers hebben een hele dag op hun knieën gelegen om alle bollen in de tuin te planten. We waren benieuwd naar het eindresultaat. Nu is het lente en zien we de eerste krokussen verschijnen en laten ook de tulpen hun bladeren aan de buitenwereld zien. ...
Lees meer