Nieuws

Opleiding nieuwe Hospice vrijwilligers voor zorg thuis en in het Hospice-huis

Gepubliceerd op 19 december 2017
Wij voelen ons ontzettend rijk met een grote groep toegewijde vrijwilligers. Zij zorgen voor onze gasten, voor de dagelijks vers gekookte maaltijden, de bloemen, de tuin, de persoonlijke was, de (technische) klusjes in huis, de boodschappen en de pr. Vrijwilligers melden zich vaak aan nadat zij met ...
Lees meer

Zorg thuis: Buitenzorg op zijn best

Gepubliceerd op 18 december 2017
Ik ben vrijwilliger in de Buitenzorg en op een warme vrijdagmiddag in augustus fietste ik naar Rob. Rob was een aardige kerel met gevoel voor humor. Hij had ernstig hartfalen en de zeldzame ziekte ADCA. Hierbij raken de kleine hersenen ingesloten, waardoor spraak en motoriek worden aangetast. Staan ...
Lees meer

Haarlems Dagblad: Onderzoek terminale zorgvraag

Gepubliceerd op 05 december 2017
HAARLEM. De Stichting Hospice Haarlem e.o. gaat zich verdiepen in de vraag hoe de organisatie tegemoet kan komen aan veranderingen in de terminale zorg. De organisatie wil bijvoorbeeld meer mensen thuis gaan begeleiden in het stervensproces en onderzoeken of er behoefte is aan uitbreiding van de opv...
Lees meer

Zaterdag 4 november: Hospice Haarlem bij Week van de Respijtzorg

Gepubliceerd op 16 oktober 2017
Om kennis te maken met de vele verschillende vormen van respijtzorg, organiseert Tandem van 4 t/m 10 november De Week van de Respijt. Tijdens deze week kan door mantelzorgers en hun verzorgden ‘geproefd’ worden van diverse respijt voorzieningen die organisaties te bieden hebben voor mantelzorger...
Lees meer

Nieuw Beleidsplan Hospice Haarlem en omstreken

Gepubliceerd op 07 oktober 2017
Op 1 november jl. werd het beleidsplan van de Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. aan de vrijwilligers gepresenteerd. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd het plan voor de jaren 2017 – 2021 met het motto Aandacht, Afstemming en Actie, toegelicht. Met elkaar willen wij de triple A-status ber...
Lees meer

Haarlems Dagblad: Dank voor Hospice in Haarlem

Gepubliceerd op 20 september 2017
‘Een warm bad’ is een uitdrukking, die wel gebruikt wordt voor een omgeving die goed voelt. Ik wil graag een bijzonder warm bad met de lezers delen: het Hospice in Haarlem aan de Zuiderhoutlaan....
Lees meer

Wijzigingen in het bestuur. Joop Peters, voorzitter

Gepubliceerd op 07 augustus 2017
Per 19 juli 2017 is Ad van de Nes afgetreden als voorzitter van het bestuur van onze stichting. In 2008 is hij het bestuur komen versterken en hij maakt, na ruim negen jaar en volgens het rooster van aftreden, plaats voor zijn opvolger....
Lees meer

Jaarstukken 2016 op de Website

Gepubliceerd op 08 juli 2017
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van ons Hospice in 2016?...
Lees meer

Ad van de Nes neemt afscheid als voorzitter

Gepubliceerd op 30 juni 2017
Eind 2007 werd ik gevraagd om voorzitter te worden van de Hospice Groep. Er is bestuurlijk veel gebeurd in de periode, dat ik voorzitter mocht zijn. De organisatie is volwassen geworden met een bestuur, dat de grote lijnen bewaakt, en een directeur, die voldoende bevoegdheden heeft om met de coörd...
Lees meer

Huis van Welkom. Ervaringen in het Hospice-huis en thuis.

Gepubliceerd op 14 juni 2017
Van 22 september tot 15 december vorig jaar verbleef Yvonne Zwemmer in het Hospicehuis aan de Zuiderhoutlaan. Ze knapte in die periode zodanig op, dat besloten werd dat ze naar huis zou gaan waar ze ondersteuning van onze vrijwilligers zou krijgen. Op 20 maart jl. is zij overleden. ...
Lees meer