Haarlems Dagblad: Onderzoek terminale zorgvraag

Gepubliceerd op 05 december 2017
HAARLEM. De Stichting Hospice Haarlem e.o. gaat zich verdiepen in de vraag hoe de organisatie tegemoet kan komen aan veranderingen in de terminale zorg. De organisatie wil bijvoorbeeld meer mensen thuis gaan begeleiden in het stervensproces en onderzoeken of er behoefte is aan uitbreiding van de opvang in het Hospice zelf.

Terwijl de vraag naar terminale zorg in een vergrijzende samenleving de komende jaar zal toenemen, ziet het Hospice wel veranderingen in de aard van de zorg. Mensen komen met complexere problematiek eerder thuis door het verdwijnen van het klassieke verzorgingshuis en het feit dat de ziekenhuizen op de eerste plaats gericht zijn op behandelen en genezen en niet op stervensbegeleiding.

Pauline Jäger, de vorig jaar aangetreden directeur van Hospice Haarlem e.o., ziet dat er toenemende druk is op de mens en zijn omgeving in de laatste levensfase. ,,Naast bijvoorbeeld een vergevorderd stadium van kanker zien we ook dementie en andere aandoeningen als diabetes. Soms spelen ook psychiatrische problemen mee. Het wordt daarmee steeds moeilijker voor behandelaars om de verwachting uit te spreken wanneer en waaraan iemand gaat overlijden. Verder zien we een stijging in het aantal mensen in de thuissituatie en in het Hospice met medische apparatuur en ingewikkelde medicatie. We zien dat bij de mensen thuis de zorg complexer wordt. Door de problematiek kan voor mensen en hun mantelzorgers zoveel structuur wegvallen dat de situatie thuis ontspoort. Wij zien steeds vaker dat heel zieke mensen in het Hospice worden opgenomen, terwijl hun levensverwachting in feite nog redelijk is. Bijna standaard zien we deze mensen binnen enkele dagen verbeteren. Soms zo sterk dat het Hospice eigenlijk niet meer de passende plek is. Dat heeft echt te maken met onze liefdevolle zorg, aandacht en er continu voor iemand willen zijn.’’

De Stichting Hospice wil de komende tijd in beeld krijgen waarom de vraag naar ondersteuning van Hospice vrijwilligers aan huis wat achter lijkt te lopen, terwijl het aantal mensen dat thuis verzorgd wordt juist toeneemt. Jäger: ,,We willen daarover in gesprek met de professionele zorg zoals huisartsen en wijkverpleging. Het zou er mee te maken kunnen hebben dat de bekendheid van onze begeleiding aan huis zowel bij de mensen zelf, als bij wijkverpleging, ziekenhuizen en huisartsen onvoldoende is. Het kan ook zijn dat sommige mensen liever niet nog meer zorg in eigen huis toelaten naast de professionele inzet en dat professionele zorgverleners soms de zorg het liefste zelf doen. ,,Het is dan ook van belang dat voor zorgvragers en zorgverleners helder wordt, hoe vriendelijk en niet bedreigend onze organisatie is en hoe groot de toegevoegde waarde van onze vrijwilligers is. Belangrijk uitgangspunt is dat wij aanvullende mantelzorg geven en geen vervanging zijn van professionele zorg. Aandachtspunt is ook dat de professionele verzorgers en onze vrijwilligers prettig met elkaar kunnen werken’’, aldus Jäger.

Pauline Jäger was als afgestudeerd scheikundige 25 jaar lang betrokken bij grote internationale onderzoeksprojecten in de farmaceutisch industrie. ,,Niets ten nadele van het bedrijfsleven, maar hier zit ik voor het eerst in een organisatie waar kwaliteit altijd voorop kan staan. Wat we doen moet kloppen met wat we zeggen en daar staan we voor, zoals in alles hospices in Nederland. Het is mooi om te zien hoe steeds meer zorginstellingen dat ook gaan doen. 

"Wij geven met onze vrijwilligers zorg die kennelijk tot voorbeeld dient."

Het Hospice aan de Zuiderhoutlaan heeft in het prachtige landhuis zes kamers voor terminaal zieke mensen. De verwachting is dat door de vergrijzing de vraag zal toenemen, zelfs als het Hospice meer zorg aan huis zou gaan leveren. Onderzoek moet uitwijzen hoe groot de uitbreiding moet zijn.

Vrijwilligers vormen het grootste kapitaal van Hospice Haarlem e.o., zegt Jäger. ,,Sinds ik hier werk is mijn angst om ouder te worden volledig verdwenen. Als je ziet wat voor vitale mensen van boven de zestig jaar hier lopen. We vragen toch het nodige van ze. Ze krijgen een behoorlijk intensieve opleiding en draaien minimaal twee diensten van vier uur per week. De mensen die ze verzorgen vinden het ook wel leuk dat de vrijwilligers in leeftijd een beetje gerijpt zijn. Ik ben zo blij met de groep die we hebben. We kunnen nog wel wat mensen gebruiken die niet de directe zorg geven maar ondersteunend werken. Bijvoorbeeld in het doen van boodschappen, het koken en wassen en strijken van kleren.’’

Virtuele tour

De Stichting Hospice Haarlem e.o. biedt de mogelijkheid om door middel van een virtuele tour kennis te maken met het Hospice aan de Zuiderhoutlaan 10 in Haarlem. Wie op de website van Hospice Haarlem de tour aanklikt, wandelt als het ware door alle vertrekken en krijgt een gedetailleerd beeld van het gebouw. Ook de tuin en de directe omgeving worden getoond.  

De virtuele tour is mede bedoeld om op een toegankelijke manier een zo reëel mogelijk beeld van het Hospice Haarlem te tonen. 

Volgens directeur Pauline Jäger zijn de eerste reacties op de virtuele tour positief: ,,Het materiaal staat sinds kort op onze website. Wij hebben de indruk dat de tour er mede toe leidt dat mensen die informatie willen wat makkelijker besluiten om contact met ons op te nemen. Ze hebben alvast op afstand bij ons rond kunnen kijken en weten hoe het huis eruit ziet.’’ 

De tour is te vinden op hospicehaarlemeo.nl/virtuele-tour

Jacob van der Meulen, j.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl

Bron: Haarlems Dagblad, 5 december 2017