Heemsteder: “Ik ben een gezegend mens dat ik dit werk mag doen”

Gepubliceerd op 22 mei 2019
Regio – Het Hospice Haarlem en omgeving bestaat 30 jaar. Pauline Jäger – van oorsprong scheikundige - is sinds 2016 directeur van het hospice op de Zuiderhoutlaan vlakbij de Haarlemmerhout waar persoonlijke zorg wordt verleend in huiselijke sfeer aan mensen die gaan sterven en hun naasten. Ze legt uit waarom de villa geen plek is van groot verdriet: “Wij vieren de kwaliteit van leven, niet van sterven.”

Hoe was de start in 1989? “Het initiatief kwam van de Haarlemse broeders Penitenten die zagen dat er grote behoefte was aan liefdevolle aandacht voor mensen die terminaal ziek zijn. Aanvankelijk verzorgden vrijwilligers de mensen thuis en later ook in het woonhuis van de broeders in de Gierstraat. Omdat er behoefte was aan meer capaciteit, werd een pand aangekocht aan de Heemsteedse Dreef. Na tien jaar zijn de huizen gefuseerd en zitten we in deze mooie villa tegenover de HFC velden.” Wat is de voornaamste functie van het hospice? “Uitgangspunt toen en nu is dat liefdevolle aandacht iets toevoegt aan die laatste fase. Dat er iemand is die luistert en probeert te begrijpen wat de client op dat moment nodig heeft. Die behoefte blijkt heel groot. Er zijn landelijk ruim 11.000 vrijwilligers actief en wij beschikken over 110 vrijwilligers op dit adres. Zij zijn de drijvende kracht waarop het hospice opereert.” Wie zijn die vrijwilligers? “Het zijn mensen met een heel diverse achtergrond die iets willen betekenen voor hun medemens aan het einde van het leven. Soms komen ze voort uit de zorg en anderen hebben weer een totaal andere achtergrond. Vaak hebben ze in hun omgeving de kracht en blijheid ervaren die bij hun steun vrijkomt als iemand gaat sterven of ze hebben meegemaakt dat iets niet zo goed ging en dachten: dit kan beter. Verder heeft ieder zijn eigen vaardigheid die leuk is om in te zetten, zoals koken of tuinieren, maar ook pr-taken vervullen en zorg geven. Wij vragen van vrijwilligers dat ze tweemaal per week inzetbaar zijn, alle dagen van het jaar, dus ook eventueel met kerstmis. Voor de nachtelijke uren beschikken wij over gediplomeerde verpleegkundigen.“ Voor wie is het hospice bedoeld? “De mensen die hier in huis verblijven hebben een terminaalverklaring van de arts met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Dit geldt overigens niet voor de terminaal zieke mensen die we thuis bezoeken. Bij hen komen we ongeacht of deze verklaring er is of niet. Vaak zie je dat de mensen even een opleving hebben door de aandacht en de goede verzorging.” Hoe is de financiering geregeld? “Voor een groot deel komt de financiering van het ministerie van VWS. Daarnaast vragen wij voor verblijf in het Hospice een bijdrage van 15 euro per dag die vaak door de zorgverzekering wordt vergoed. De gemeentes dragen tevens bij vanuit de WMO wet, zo ook sinds enkele jaren de gemeente Heemstede. De rest komt van giften en donaties.”

 Wat maakt deze functie van directeur bijzonder? “Ik ben een gezegend mens dat ik op zo’n impactvol moment in een mensenleven iets kan bijdragen en verder ben ik ongelooflijk trots op mijn medewerkers, de vrijwilligers, die ik zie groeien en die letterlijk en figuurlijk een onbetaalbaar aandeel hebben. Zonder hen zou er geen hospice zijn.”

Het 30-jarig jubileum van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. wordt gevierd op 27 mei in de Philharmonie. 

 Mirjam Goossens