Jaarstukken 2016 op de Website

Gepubliceerd op 08 juli 2017
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van ons Hospice in 2016?

Klik dan bovenaan de pagina van de site het kopje ‘Hospice’ aan en vervolgens het subkopje ‘Financiën’. Daar vindt u het jaarverslag 2016, met daarin zowel de financiële als de algemene verslaglegging. Onder het subkopje ‘Steunstichting’ treft u de jaarrekening over afgelopen jaar aan van de Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.