Nieuw Beleidsplan Hospice Haarlem en omstreken

Gepubliceerd op 07 oktober 2017
Op 1 november jl. werd het beleidsplan van de Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. aan de vrijwilligers gepresenteerd. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst werd het plan voor de jaren 2017 – 2021 met het motto Aandacht, Afstemming en Actie, toegelicht. Met elkaar willen wij de triple A-status bereiken door maximale Aandacht te hebben voor de zieke mens en diens situatie, Af te stemmen op de behoeften en Actief datgene te doen wat nodig is.

Aan het eind van de bijeenkomst werd in kleinere groepen gediscussieerd over wat er goed is en behouden moet worden, c.q. minder goed gaat en verbetering behoeft. Het was goed te constateren, dat aan de verschillende ronde tafels boeiende discussies plaatsvonden door uiterst gemotiveerde en toegewijde medewerkers en vrijwilligers. Allemaal gericht op de belangrijkste A, die van de Aandacht. 

Aandacht, Afstemming en Actie

Alles is gericht op de aandacht voor mensen in hun laatste levensfase. In die persoonlijke aandacht scoort het Hospice naar mijn idee het hoogst. Des te opmerkelijker in een tijd, waarin – met name binnen de gezondheidszorg – de meest gehoorde klacht is, dat men niet de aandacht kan geven aan cliënten die ze eigenlijk zouden moeten hebben.  

Wat is het gevolg van meer aandacht? “De mensen die we verzorgen zijn dankbaar”, wordt vaak gezegd. En die dankbaarheid doet ook iets met de zorgverleners. Het geeft hen een goed gevoel. Je wordt moe, maar bent na afloop voldaan. Door de aandacht van medewerkers en vrijwilligers wordt het welzijn van de gast, cliënt, patiënt de oudere etc. versterkt en neemt de aandacht voor de ongemakken van dat moment af.

Hoewel de waarde van aandacht niet in geld is uit te drukken, is dat wat het oplevert ook onschatbaar. De oplossing van ieder probleem, begint met de juiste aandacht ervoor.

Dank u voor uw aandacht.

Joop Peters, voorzitter bestuur