Nieuwe vrijwilligers in het Hospice

Gepubliceerd op 08 januari 2019
Interview met Jolien de Rooij en Jaap Verhoeven over hun achtergrond, motivatie en hun ervaringen tot nu toe met de opleiding tot vrijwilliger in het Hospice.

Jolien (51 jaar) vertelt als eerste over haar geschiedenis. Als 8-jarige had ze drie grote wensen voor de toekomst: werken in de verpleging, trouwen en kinderen krijgen. Dat is allemaal gelukt! Ze werkte jarenlang fulltime in de verpleging toen haar vader ernstig ziek werd. Vijfeneenhalf jaar heeft ze met haar familie voor hem gezorgd. Kort daarna openbaarde zich bij haar acuut reuma. Zij kon niet meer in de verpleging werken, maar wel als patiëntenfamiliebegeleidster in een Amsterdams ziekenhuis. Sinds zeven jaar werkt zij met veel plezier als vrijwilliger met vluchtelingen.

Jaap (66 jaar) heeft een hele andere achtergrond. Hij heeft rechten gestudeerd met als specialisatie criminologie. Hij heeft 15 jaar gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming en daarna tot zijn pensioen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Naast zijn werk bij de IND 

'De opleiding is heel professioneel, zorgvuldig en integer.'

is hij een opleiding Transactionele Analyse gaan volgen. Hij werd toen coach/begeleider voor medewerkers. Na zijn pensionering was hij toe aan iets heel nieuws. En dat werd het Hospice. Vier sleutelbegrippen hebben hem tot deze keuze gebracht: betekenisvol, zinvol, maatschappelijk relevant en dankbaar werk. ‘Toen ik jonger was had ik deze keuze nooit kunnen maken. Ik kan nu mijn geschiedenis functioneel aanwenden in het contact met de gasten in het Hospice. De dood staat niet meer zo ver van mij af als vroeger.’

Jolien had zo’n 15 jaar terug al de wens om als vrijwilliger in een Hospice te gaan werken. ‘Door allerlei omstandigheden is het er nu pas van gekomen. Toen ik hier voor het eerst binnenkwam dacht ik: hier wil ik zijn en hier wil ik onderdeel van uitmaken.’

Op de vraag hoe het is om weer in opleiding te zijn roept Jaap meteen: ‘Héérlijk. Ik smul er van!’ Jolien zegt: ‘Het voelt niet als een opleiding. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke, inspirerende bijeenkomsten.’ Het is heel professioneel, voldoende luchtig, integer, zorgvuldig en veilig. 

 ‘We gaan iedere keer weer vervuld naar huis!’

Jaap Verhoeven, vrijwilliger in opleiding bij Hospice Haarlem

Jaap Verhoeven: 'Tijdens mijn allereerste meeloopdienst overleed een van de gasten. Ik vond de afscheidsceremonie die daarna volgde heel passend en waardig. Allereerst werd er een kaars in de hal aangestoken. Na de noodzakelijke handelingen kreeg de overledene op de brancard de kleurrijke, door vrijwilligers gemaakte sprei over zich heen, die speciaal voor deze situatie wordt gebruikt. Als ware het een laatste omarming door het huis. De overledene werd uitgeleide gedaan door alle aanwezige vrijwilligers en medewerkers. Naasten waren er in dit geval niet. Na een minuut stilte in de hal liep iedereen mee naar buiten. Allen bleven staan tot de rouwauto de verkeerslichten op de Zuiderhoutlaan voorbij was. Terug in de hal werd de kaars weer gedoofd.'

Bron: Anja Roelofs en Anne de Wit-Zuidema, PR-groep Hospice Haarlem e.o.