Opleiding nieuwe Hospice vrijwilligers voor zorg thuis en in het Hospice-huis

Gepubliceerd op 19 december 2017
Wij voelen ons ontzettend rijk met een grote groep toegewijde vrijwilligers. Zij zorgen voor onze gasten, voor de dagelijks vers gekookte maaltijden, de bloemen, de tuin, de persoonlijke was, de (technische) klusjes in huis, de boodschappen en de pr. Vrijwilligers melden zich vaak aan nadat zij met het Hospice te maken hebben gehad of doordat zij via via horen hoe het is om als vrijwilliger aan het Hospice verbonden te zijn. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we niet actief hoeven te werven, maar dat toekomstige vrijwilligers zich bij ons aanmelden.

De vrijwilligers die ingedeeld gaan worden in de zorg (binnen in het huis of buiten bij de mensen thuis) volgen eerst een interne opleiding. Zo zijn zij volledig in staat om zelfstandig de mantelzorg te kunnen leveren die voor onze gasten en hun familie nodig is. Soms staan de kandidaat-vrijwilligers al langere tijd op een wachtlijst voordat de opleiding begint en zijn ze zeer gemotiveerd om te beginnen.

Vrijwilligers volgen een opleiding van 9 dagdelen

Begin oktober is er weer een nieuwe groep kandidaatvrijwilligers gestart. Eerst nog wat onwennig om elkaar en het huis te leren kennen, maar al gauw merken we op dat er zich een hechte groep vormt die veel met elkaar deelt in de sfeer die zo bij ons Hospice past: “het warme bad”. Ze volgen een opleiding van negen dagdelen, waarin onderwerpen besproken worden zoals: het ontstaan van het Hospice en de hospicezorg, ethiek, normen en waarden, omgaan met elkaar, de sfeer in huis, privacy, het stervensproces, protocollen en medicatiegebruik. Ook bespreken we uitgebreid de ervaringen, die onze kandidaat-vrijwilligers opdoen tijdens het meelopen in het Hospice. Ze lopen tijdens de opleiding met ervaren vrijwilligers mee in verschillende diensten.

Yvonne Boots- de Groot, coördinator