Pauline Jäger directeur per 1 december 2016

Gepubliceerd op 28 juli 2016
Per 1 september 2016 zal onze huidige directeur Gabrielle Konings op eigen verzoek haar functie neerleggen. Gabrielle was gedurende 19 jaar in dienst van onze organisatie, eerst 11 jaar als coördinator en vervolgens 8 jaar als directeur. Het bestuur is haar bijzonder erkentelijk voor de persoonlijke, enthousiaste en deskundige manier waarop zij zich al die jaren heeft ingezet voor de gasten en de vrijwilligers.

Tot ons genoegen kunnen wij tevens mededelen dat wij een waardige opvolgster hebben gevonden in Pauline Jäger. Pauline is sinds 2011 werkzaam bij ons Hospice als inhoudelijk coördinator. Zij zal de missie en visie van onze stichting met verve weten voort te zetten. Vanaf deze plaats wensen wij zowel Gabrielle als Pauline veel succes toe in hun nieuwe functies.

Namens het bestuur,

Ad van de Nes,

Voorzitter